NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
2. Lisans mezuniyet belgesi (e-devlet veya Noter Onaylı Fotokopi)
3. Yüksek lisans mezuniyet belgesi (Doktora programı için) (e-devlet veya Noter Onaylı Fotokopi)
4. Kurum onaylı lisans transkript fotokopisi (Mezun olunan üniversiteden onaylı)
5. Kurum onaylı yüksek lisans transkript fotokopisi (Doktora programı için) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)
6. İkametgah (e-devlet)
7. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
8. Nüfus kayıt örneği (e-devlet)
9. 3 Adet fotoğraf (Online başvurularda JPEG formatında)
10. Askerlik durum belgesi (e-Devlet)
11. ALES puan belgesi (Doktora ve Tezli Yüksek programı için) (ÖSYM)
12. Yabancı Dil puan belgesi (Doktora programı için) (ÖSYM)
v
v
CEP-TELEFONU:
GÜVENLİK KODU:
Captcha image
Show another codeShow another code
GÖNDER